Boomfeestdag

Hard werken

Tijdens de nationale Boomfeestdag op woensdag 22 maart hebben ook onze kinderen van groep 8 de handen uit de mouwen gestoken. Afgelopen maandag hebben zij eerst een biologieles gekregen van Jan Geus van de gemeente.

Dus goed voorbereid schepten zij er een paar dagen later samen met nog een paar kundige tuinmannen enthousiast op los. Er zijn bomen en heesters geplant bij de Karveel en de Klipper. De club klussers werd muzikaal ondersteund door draaiorgel Topsy. Veel buurtbewoners kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen.